2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesine istinaden 2017 yılında İlçemizin coğrafi, ekonomik, kültürel ve güvenlik ihtiyaçları gözden geçirilerek hazırlanan Pazar İlçesi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı Planı ve Krokileri
 
2017 Yılı İlçemiz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerini Gösterir Plan-A  
 
 
 
2017 Yılı İlçemiz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerini Gösterir Plan-B