2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesine istinaden 2017 yılında İlçemizin coğrafi, ekonomik, kültürel ve güvenlik ihtiyaçları gözden geçirilerek hazırlanan Pazar İlçesi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı Planı ve Krokileri
 
İLÇEMİZ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNİ GÖSTERİR KROKİ-A
 
 
İLÇEMİZ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNİ GÖSTERİR KROKİ-B
 
 
İLÇEMİZ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNİ GÖSTERİR HARİTA-A
 
 
İLÇEMİZ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNİ GÖSTERİR HARİTA-B