İlçe Malmüdürlüğü
 
Müdür: Cengiz ALPER
 
İletişim
 
Tel: (464) 612 10 19
e-mali: http://www.rizedefterdarligi.gov.tr/birimlerimiz/ilce-birimleri/pazar-malmudurlugu