PAZAR
SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ


İHALENİN KONUSU:

İdaremizin Sosyal İnceleme ve diğer vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet 2000 Motor, Camlı Van aşağıdaki şartlarla kiralanacaktır.

KİRALANACAK ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ VE GÖREV YERİ:

1 adet 2000 Motor, Camlı Van Dizel aşağıdaki şartlarla kiralanacaktır,
a) Aracın Teknik Özellikleri:
Cinsi ve Tipi : 1 adet 2000 Motor, Camlı Van Dizel
Kapasite : Asgari 8+1 kişi yolcu taşıma kapasiteli.
Modeli : En az 2011 Model veya daha yeni model.
Hizmet Bölgesi ve Güzergâhı : Vakıf Hizmetleri için Kamyonet / Kiralanması Pazar İlçe sınırları
b) Yapılacak İş : Kiralanacak 1 adet 2000 Motor, Camlı Van yukarıda belirtilen güzergâhta vakıf
hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmetin bitimine kadar kullanılacaktır.
c) Aracın İs Yerleri : Çalıştırılacak araç, mesai saati başlangıcında hizmetin verileceği Pazar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kirazlık Mah. Kaymakamlık Hizmet Binası Pazar/RIZE adresinde bulunan hizmet binasında hazır bulunacaktır. Sabah işbaşı buradan yapılacaktır. Kiralanacak aracın belirtilen hizmet bölgesi ve güzergahlarda çalıştırılması esastır. Ancak, İdarenin ihtiyacına binaen her hangi bir aracın hizmet bölgesi ve güzergahı dışında başka bir güzergahta çalıştırılması mümkündür.
d) Aracın Diğer Özellikleri :
• Aracın motoru en az 2000 cc.TDI 102 PS Silindir hacminde, dizel yakıtlı olacaktır.
• Aracın şanzımanı, en az 5 ileri vitesli ve manuel tip olacaktır.
• Araçta sürücü ve yolcu için hava yastığı mevcut olacaktır.
• ABS ( Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) olacaktır.
• ESP (Elektronik dengeleme programı) bulunacak.
• ASR ( Anti patinaj sistemi) bulunacak.
• EBC (Motor fren kontrol sistemi )
• EDL (Elektronik diferansiyel kilidi)
• BAS (Fren yardımcısı )
• FBS (Frenleme desteği )
• Yağmurda fren desteği
• Dört tekerlekte disk fren
• Hill holder (Yokuş yukarı kalkış yardımı) bulunacak.
• Araçta klima (ısıtma-soğutma) bulunacaktır.
• Aracın klima-havalandırma ve kalorifer tesisatı, akaryakıt ve kilometre göstergeleri devamlı olarak faal vaziyette olacak, koltuklan ve tavan-taban döşemeleri eski veya yırtık olmayacaktır. Ayrıca, trafik kanun ve yönetmenliklerinde belirtilen ve araçta bulunması zorunlu teçhizat, takım ve avadanlıklar (ilk yardım çantası, kriko, yedek lastik, patinaj zinciri, reflektör vs.) eksiksiz; muayenesi, trafik sigortası, eksoz emisyon ölçümü yapılmış olacaktır. Araçların ruhsat fotokopileri tekliflere eklenecektir.

3. KİRALANACAK ARAÇLARIN İSLETMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
a) Kiralanacak aracın mesai başlangıcı ve bitişi, görevli olduğu servisinin mesai başlangıcı ve bitiş saatleridir.
b) Kiralanacak aracın arızalanması halinde Yüklenici, aynı özelliklere haiz başka bir aracı işyerine ulaştıracaktır.
c) Mücbir sebepler hariç (yangın, sel baskını, ölüm gibi) araç çalışmazsa o günkü yevmiyesi ödenmeyecektir.
d) Kiralanan aracın işletmeyle ilgili şoför ve akaryakıt hariç olmak üzere her türlü gideri (bakım, onarım,
vergi, sigorta, yedek parça, lastik vs.) Yükleniciye aittir.
e) Ünitemizde çalışan personelin grev yapması halinde, kiralanan araç ikinci bir bildirime kadar çalıştırılamaz. Ancak bu süre on (on) takvim gününü geçtiği taktirde Yüklenici isterse sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Ancak herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
f) Kiralanan aracın bakım ve tamiri mesai saatleri dışında yapılacaktır. Tamiratın mesai saatinde yaptırılması zorunluluğu doğarsa Yüklenici, idare emrine ayni nitelikte başka bir araç temin edecektir.
g) Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçerse 10 (on) güne kadar alacağı ceza olarak kesilecektir.
h) Kiralanan araç, işe başladığı tarihten itibaren 180 gün süresince çalıştırılacaktır.
i) İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde araca araç takip ve filo yönetimi sistemi uygulanacaktır. Sistem için gerekli olan araç ve gereç idare tarafından temin edilecek, işe başlama sırasında montajı ve iş
bitiminde demontajı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Çalışma sırasında araç takip sistemi cihazlarında oluşacak tüm hasar ve ziyanlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

4. ARAÇ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a. Yüklenici, İdareye karşı her türlü müracaatını yazılı olarak yapacaktır.
b. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşme aşamasında 'Araç Uygunluk Belgesi' verilmiş araçtan başka bir aracı (günlük arızalar hariç) çalıştıramaz. Kiralanan aracın uzun süreli arızalanması durumunda, yerine tahsis edilecek araç için, bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen kriterler dikkate alınarak 'Araç Uygunluk Belgesi' almak koşuluyla, arıza giderilinceye kadar başka araç çalıştırılabilir.
c. Kiralanacak araçların her türlü vergi, harç, sigorta (Trafik, Kasko ve Koltuk Sigortası gibi) giderleri ile,
görevli personele ve üçüncü şahıslara vereceği zarar ve ziyanlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. İdaremize bu konularda gelebilecek her türlü maddi, manevi tazminat, zarar ve ziyanlardan da Yüklenici sorumlu olacaktır.
d. Araç rent a car full kaşkolü olup, ferdi kaza sigortası teminatı sürücü ve yolcular için en az 20.000,00 TL. olacaktır. İhtiyari mali sorumluluk sigortaları ise ilgili resmi mercilerce açıklanan ve Resmi Gazetede yayınlanan miktar ve oranlardan az olmayacak ve indirim yapılmayacak olup, her yıl resmi makamlar tarafından belirlenen oranda artırılacaktır. Tüm teminatlar (hırsızlık dahil % 100 sigorta esasına göre verilecek olup, hiçbir teminatta, hiçbir muafiyet, konsüreans amortisman kesintisi vs. uygulanmayacaktır.

5. ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
a) Kiralanacak araç için: Aracın kiralamadan itibaren her günü için bir yevmiye tutarında ücret ödenecektir. İdarece, hak ediş ödemelerinde esas oluşturacak aylık puantaj formu düzenlenerek Yükleniciye verilecek ve bu formlar sürekli olarak araçta bulundurulacaktır. Ödemeler aylık çalışma puantajında belirtilmiş gün sayısının, Yüklenici tarafından teklif edilen günlük yevmiye bedeliyle çarpımı sonucunda hesaplanan bedel üzerinden yapılır.
b) Hiçbir ad altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
c) Ödemelerdeki para birimi TL (Türk Lirası)'dır
d) Ödemeler işe başladığı tarih itibariyle ayda bir kez, ilgili aya ait puantaj esas alınarak, ay sonunda düzenlenecek hak ediş çerçevesinde, Yüklenicinin vergi ve sosyal güvenlik pirim borcu belgelerini İdareye ibraz etmesinden sonra Pazar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacaktır.

6. KİRA SÜRESİ VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a) Aracın kira süresi, işin başlama tarihinden itibaren 180 gündür.
b) Bütçe imkânları doğrultusunda İdare, 3 gün önceden haber vermek şartı ile (her zaman) sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu taktirde Yüklenici herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda
Yüklenicinin mevcut alacakları ödenir.

Pazar İlçesi Sosyal Yardımlaşmave Dayanışma Vakfı Başkanlığı