RİZE İLİ PAZAR İLÇESİ EĞİTİM VAKFI
 
AMAÇ:
İlçedeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her çeşit ve derecedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin; toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak, Kültür Bakanlığına bağlı her çeşit kuruma gerekli desteği sağlamak.
 1. Milli Eğitimi gerçekleştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
 2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda;
          a)İhtiyaç duyulan araç ve gereçlerin sağlanmasına,
          b)Ders ve yardımcı ders kitabı v.b.basılı eğitim malzemelerinin hazırlanması ve sağlanmasına,
          c)Öğrencilerin eğitim,öğretim,sağlık v.b. her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, öğrencilere burs vermek,                                                 
     
     3.  Her çeşit ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla öğretmen evlerinin açılmasına,bina ve tesislerin yapım,bakım ve onarımlarına yardımcı olmak.
 
     4.  Milli Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenlerini,eğitim etkinliğini araştırıcı çalışmalarda bulunmaya teşvik etmek ve bu konuda başarı gösterenleri ödüllendirmek,
 1. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda;
      a)Öğretmen ve öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek suretiyle,eğitim kurumlarında eğitimin gelişmesine,’’Atatürkçü’’düşüncenin yerleşmesine,
          b)Binaların yapım ve onarımlarına katkıda bulunmak,
      
      6. Eğitim kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanım ve işletimlerine yardımcı olmak
      7. Eğitim ve öğretim konularında yayın yapmak ve yaptırmak,
 1. Milli Eğitim amaçlarını gerçekleştirici, öğrencilerin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılayacak ve vakfa gelir sağlayacak sosyal, ekonomik ve kültürel etkinliklerde bulunmak,
 2. Gerektiğinde amaçlar doğrultusunda her tür ve derecede özel okul ve kurs açmak ve işletmek, kuracağı eğitim tesislerinde en az %10 kapasiteyi yetenekli ancak maddi imkânlardan yoksun öğrencilere tahsis etmek
 3. Kültür Bakanlığına bağlı ilçede faaliyet gösteren kütüphane v.b.kuruluşların ihtiyaçlarının temininde her türlü katkıyı sağlamak.
 
**Pazar Eğitim Vakfı Kaymakamlık Binası 4.Katta bulunmaktadır.
 
VAKFIN ORGANLARI:
 
      a.Yönetim Kurulu:
 
      •Kaymakam (Vakıf Başkanı)Ayhan TERZİ
      •Belediye Başkanı Ahmet BASA
      •Milli Eğitim Müdürü Nimet BÜYÜK
      •Mal Müdürü Cengiz ALPER
      Doğal üyelerin dışında kendi aralarında seçecekleri 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.
 
      b.Genel Sekreterlik
 
       Mali Sekreter: Semiha KANDEMİR
       İdari Sekreter: Recep ŞAHİNGÖZ
 
      c.Denetim Kurulu:
 
      Danışma Kurulunca üyeleri arasından seçilen 3 kişiden oluşur.
 
      d.Danışma Kurulu:
 
 •       Belediye Başkanı
 •       İlçe Milli Eğitim Müdürü
 •       Malmüdürü
 •       Müftü
 •       Halk Eğitim Merkezi Müdürü
 •       Kütüphane Müdürü
 •       Kamu ve Özel Banka Müdürleri
 •       Yönetim Kurulunun doğal üyelerinin haricinde bulunan üyelerden 3 kişi,
 •       Yönetim kurulunda bulunmayan üyelerden kendi aralarında seçecekleri 5 üye
 •      Yönetim Kurulu Başkanı gerek gördüğünde danışma kuruluna üye ve doğal üyelerin dışında görüş almak üzere özel veya resmi kurum ve kuruluş temsilcilerini de davet edebilir.
 
Vakfımızın 2019 Yılı Üyelik Aidatı: yıllık 100,00 TL’dir.
Vakfa Ayni veya Nakdi Bağış yapılabilir.
 
Pazar Eğitim Vakfı Ziraat Bankası Pazar Şubesi Üye Aidatı Hesabı:
Hesap No:0251-25621251-5001                                                               
IBAN:TR56 0001 0002 5125 6212 5150 01            
Pazar Eğitim Vakfı Ziraat Bankası Pazar Şubesi Bağış Hesabı:
Hesap No:0251-25621251-5002
IBAN: TR29 0001 0002 5125 6212 5150 02
                                                                                            
İletişim:
Vakıf Mali Sekreteri: Semiha KANDEMİR 0 464 612 54 54
Vakıf İdari Sekreteri:  Recep ŞAHİNGÖZ 0 464 612 10 74-205
 
Üyelik Kaydı İçin Gerekli Belgeler
 
1- Üyelik Formu 
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- 1 adet Fotoğraf
4- Ziraat Bankasına Yatırılan Yıllık Aidat Ücreti Dekontu