Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdür V. :Deniz BİBER

Kurumumuzda 1 Vakıf Müdür V. , 1 Muhasebeci, 1 Sosyal İnceleme Görevlisi ve 1 Büro Görevlisi olmak üzere toplam 4 personel görev yapmaktadır.

3294 Sayılı Kanun uyarınca ' fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye' ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek olup, Sosyal Yardımlaşma olarak ' Ayni, nakdi, barınma, yakacak, eğitim, sağlık, şartlı eğitim ve şartlı sağlık, 2022, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, genel sağlık sigortası (GSS)' işlemleri vakfımız tarafından yürütülmektedir.

İletişim :(464) 612 54 54